Video-Interactiecoaching, train-de-trainer

Het dagelijks doen en denken van medewerkers richt zich voor een deel op het objectiveerbare van de organisatie en de positie die zij daarbinnen bekleden. De informele organisatie bevindt zich onder water, net als het  grootste deel van een ijsberg. In dit, belangrijke deel van de organisatie leiden processen en gedrag vaak onbewust en spontaan een eigen leven. Een camera maakt het leven onder water zichtbaar. Het bekijken en bespreken van de videobeelden confronteert en werkt als een duikbril. De camera en het bekijken van de beelden zijn middelen die bijdragen aan de positieve ontwikkeling in professionele attitude en teamsamenwerking, genaamd video-interactiecoaching.(VIC)

Om VIC in uw organisatie te gebruiken, kunt u medewerkers de interne train-de-trainer aanbieden. De train-de-trainer bestaat uit 7 bijeenkomsten waarin onderstaande onderwerpen aan bod zullen komen. Aan het eind van de opleiding wordt er een introductie gemaakt naar een interne intervisiegroep. Wanneer deze groep externe ondersteuning nodig heeft d.m.v. kwartaalsessies, kan KIEM-trainingen hierin een ondersteunende rol bieden. Ook bij het verder implementeren van VIC kunt u door ons geholpen worden. Deze mogelijkheden worden optioneel aangeboden en als maatwerktraject voor u ontwikkelt.

Het basisprogramma

       Bijeenkomst 1

  • De basis van VIC binnen de organisatie: spelregels en privacy, toestemmingsverklaringen & familieparticipatie. Het principe van coaching-on-the-job met audiovisuele ondersteuning

      Bijeenkomst 2

  • De camera en het terugkijken: techniek van de apparatuur, techniek van het filmen, het toewerken naar een micro-interactieanalyse

       Bijeenkomst 3

  • Leerstijlen bij volwassenen: de situgramtest, het formuleren van concrete leerdoelen m.b.t. attitude, samenwerking, methodisch werken, bewonersbespreking en kennistoepassing

       Bijeenkomst 4

  • Begeleiden van het leren reflecteren: de contactprincipes, het selecteren van filmfragmenten, het in beeld brengen van interactiepatronen en het voorbereiden van de nabespreking

       Bijeenkomst 5

  • Feedback bij Video Interactiecoaching: de nabespreking, het 4-G model, werkdoelen formuleren in de nabespreking en het vervolg van de VIC

       Bijeenkomst 6

  • De praktijk besproken: Het analyseren van eigen beeldmateriaal en het formuleren van het persoonlijk leerdoel met een stappenplan

       Bijeenkomst 7

  • De praktijk besproken II:  Het analyseren van het leerproces met een eigen casuïstiek en de uitwerking van persoonlijke leerdoelen m.b.t. intervisie. Introductie intervisie.