Train-de-trainer, intern opleiden door eigen personeel

Wanneer je langere tijd bij een organisatie werkt, kan het gebeuren dat je intussen veel interne kennissessies en workshops hebt gevolgd van collegae die belangrijke kennis over moeten dragen. Te vaak gebeurt het dat er een powerpoint wordt vertoont waar je 2 weken later niet meer van weet wat er ook al weer besproken is. Of jij bent zelf degene, die een kennissessie moet geven en zoekt daar handvatten bij.

Een ieder die zich intern bezighoudt met het overdragen van interne kennis, het inwerken van nieuwe medewerkers of het begeleiden van stagiaires kan baat hebben bij een train-de-trainer opleiding!

In dit opleidingsaanbod leert u hoe u ervoor kunt zorgen dat interne kennisoverdracht op een interessante en effectieve wijze gebeurt. Naast een basisprogramma met didactische vaardigheden en het leren ontwerpen van een kennissessie of workshop, is het ook mogelijk ook extra modules te volgen. Dit stelt u samen met KIEM-trainingen samen aan de hand van relevante leerdoelen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen, ziet u hieronder.

Aanbodmogelijkheden per module

Module onderwerpen-basis

 • Hoe volwassenen leren
 • Verschillen in leerstijlen
 • Het situgram en de situgramtest
 • Werkvormen per leerstijl

Module onderwerpen-II

 • Kennis leren overdragen
 • Het ontwikkelen van een workshop of kennissessie
 • Het effectief inwerken van een nieuwe medewerker/ stagiaire
 • Leerdoelen op meerdere gebieden: kennis, vaardigheid en attitude
 • Werken met verschillende lesoefeningen

Module onderwerpen-III

 • Presentatievaardigheden
 • Discussies leren begeleiden
 • Evaluaties effectief inzetten
 • Persoonlijke doceerstijl
 • Coaching-on-the job

Aanbod gericht op beleidsontwikkeling

 • Het ontwikkelen van strategisch opleidingsbeleid
 • Werken in een lerende organisatie.