Diensten

Hieronder vindt u een overzicht van het opleidingsaanbod van KIEM-trainingen. Omdat de meeste opleidingen niet gestandaardiseerd worden aangeboden, maar ontwikkeld worden vanuit een specifieke opleidingsvraag, wordt er een algemeen overzicht gegeven.  Vanuit dit aanbod worden de maatwerktrajecten opgebouwd.

Per themagroep is er een overzichtslijst van behandelde studieonderwerpen.

Maatwerkopleidingen

KIEM-trainingen besteedt veel aandacht aan maatwerkcursussen.  Voorafgaand aan de training brengen we met samen met u de leerwensen van de organisatie en de deelnemers in kaart. Daarnaast stellen we gezamenlijke eindresultaten vast. Vervolgens stellen we specifieke leerdoelen op en brengen deze samen met de algemene doelstellingen van de trainingen. Dit tezamen wordt uitgewerkt tot een helder trainingsprogramma waarin aandacht is voor de specifieke werksituatie van de opdrachtgever.

Na afloop van de training zal er een evaluatie plaatsvinden, zowel met de individuele deelnemers als met de opdrachtgever. Dit heeft als doel om de effectiviteit van de opleiding te toetsen en tegelijkertijd het leerrendament te verhogen. KIEM-trainingen zelf zorgt er op deze manier voor om een goede afstemming te garanderen tussen de dagelijkse praktijk van uw organisatie en de aangeboden leerstof.