Psychiatrie & Verslaving, Huiselijk geweld & multiproblemen bij de klant

Wanneer je bij een corporatie werkt, een gemeente of een sociale instelling krijg je regelmatig te maken met mensen die door problemen van complexe aard, zaken met jou moeten doen en niet altijd ‘gewoon’ aanspreekbaar zijn. Soms omdat de klant je niet in vertrouwen durft te nemen, soms uit schaamte of omdat een ‘ziekte’ de gewone communicatie in de weg staat. In dit opleidingsaanbod stelt u samen met KIEM-trainingen een programma samen van relevante onderwerpen m.b.t. multiproblematiek/ psychiatrie & verslaving en of huiselijk geweld/kindermishandeling.

Aanbodmogelijkheden per module

 Module I

 • Introductie in de levensgebiedenwijzer
 • Signaleren van psychiatrie in de wijk (psychosen, schizofrenie, dementie, borderlinepersoonlijkheid)
 • Signalering van verslaving bij bewoners (alcohol, drugs)
 • Do’s en don’ts in contact & communicatie

Module II

 • Signaleren van huiselijk geweld & kindermishandeling
 • Normen en waarden m.b.t. mishandeling
 • Bespreekbaar maken en doorverwijzing
 • Werken met de meldcode

Module III

 • Beeldvorming over armoede en de oorzaken
 • Waarnemen van psycho-sociale problemen
 • Waarnemen van sociaal-economische problemen
 • Van signalen naar actieplan: ketensamenwerking

Module IV

 • Het huisbezoek
 • Contact maken aan de voordeur
 • Communicatieve vaardigheden en ‘de vraag achter de vraag’.
 • Schaamte & schuldgevoel in gesprek
 • Eigen attitude in contacten; tussen ‘zelf doen’ tot aan ‘grenzen stellen’

Module V

 • Gerichte verwijzing naar sociale partners & interne verwijzing
 • Algemene kennis van sociale kaart en basis-vakjargon
 • Casuïstieken uitwerken m.b.v. een trainingsacteur