Het aanbod ‘signaleren achter de voordeur voor technisch medewerkers’ is een specifiek aanbod voor technisch medewerkers van een corporatie en bouwbedrijven op het gebied van renovatie en onderhoud.

De bijeenkomsten staat in het teken van het leren herkennen van zorgsignalen o.a. op het gebied van:

  • armoede,
  • eenzaamheid,
  • vervuiling/hoarding
  • huiselijk geweld/ oudermishandeling
  • psychiatrisch kwetsbare huurders,  
  • verslaving
  • klanten met een licht verstandelijke beperking

De kennis wordt met een combi van beeldmateriaal, filmpjes en regietheater gekoppeld aan eigen voorvallen die de medewerkers (al zijn) tegengekomen in hun dagelijks werk. Tevens wordt er aandacht besteedt aan het ‘waarom’ je vanuit je functie moet signaleren en er wordt geoefend met praktische instrumenten zoals de signalenwijzer of de ‘clutter scale’.(een foto-meetlat om de mate van vervuiling meer concreet te kunnen melden)

  • Concrete signaleren & gericht doorgeven
  • Do’s en dont’s in contact met de huurder
  • Dementievriendelijk en veilig werken

Dit aanbod wordt op maat gemaakt voor uw medewerkers en de werkwijze binnen uw organisatie. No-nonsens en praktijkgericht.