Agressiepreventie

Het aanbod bestaat uit een bijeenkomst van een dagdeel met het basisprogramma. Afhankelijk van het opleidingsdoel wordt u aangeraden om het programma aan te vullen met een of meer dagdelen, gericht op het aanleren van vaardigheden of om een meer beleidsmatige aanpak van agressie te bewerkstelligen. Deze mogelijkheden worden optioneel aangeboden en als maatwerktraject voor u ontwikkeld.

Het basisprogramma

  • Inzicht in conflictveroorzakers
  • Verschil frustratieagressie & Instrumentele agressie
  • Het herkennen van agressieopbouw
  • Omgaan met frustratieagressie en grenzen stellen bij instrumentele agressie
  • Wat doet agressie met de communicatie & do’s en dont’s in een professionele benadering.

 Aanbod gericht op vaardigheidsontwikkeling

  • (optie 1) Praktijksituaties per functie met behulp van een trainingsacteur verder uitwerken. Er wordt geoefend met gedragsinterventies en de mogelijkheid geboden om nieuwe interventies eigen te maken. Tevens wordt feedback gegeven op het eigen handelen.

(optie 2) Simulaties en rollenspelen geënt op het eigen casuïstiek m.b.t. videointeractietraining. M.b.v. eigen casussen worden rollenspelen in subgroepen uitgespeeld. Deze vorm met het terugkijken van videobeeld is vooral geschikt voor mensen die veelvuldig met trainingsacteurs gewerkt hebben en meer behoefte hebben aan zelfinzicht op attitude-aspecten.

  • Fysiek weerbaarheid. Diverse oefeningen gericht om inzicht te verkrijgen in de persoonlijke manier waarop er door de professional gereageerd wordt op agressie. Tevens worden er met gebruik van verdedigingstechniek gewerkt aan de weerbaarheid van uw medewerker.

Aanbod gericht op beleidsontwikkeling

Het agressieprotocol vormt het uitgangspunt voor dit opleidingsonderdeel. Praktijksituaties uit het eigen werk worden geanalyseerd op werkbaarheid van het protocol en de veiligheid op kantoor of het werkterrein worden onderzocht en aan verbeteringen onderworpen. Tevens is er aandacht voor de wijze waarop opvang en nazorg geregeld is binnen de organisatie.

 Aanbod gericht op de opvang van medewerkers na agressie incidenten

Dit dagdeel wordt gebruikt voor het oefenen van opvanggesprekken binnen een organisatie. Aan bod komt: het bieden van de eerste opvang bij agressie. Fysieke en psychische gevolgen van agressie. Verwerkingsstrategieën herkennen. Omgaan met emoties bij medewerkers. Met behulp van een trainingsacteur kunnen simulaties uitgewerkt worden.