Opleiding op het gebied van communicatie

Het opleidingsaanbod bestaat uit verschillende communicatieonderdelen die als losse modules gevolgd kunnen worden maar ook als een gecombineerd opleidingsaanbod kunnen worden toegepast. Deze worden in overleg aangevuld met modules specifiek gericht op vaardigheidsontwikkeling. Daarnaast heeft KIEM-trainingen een opleidingsaanbod gericht op communicatie voor professionals in de non-profit en semi-profit sector.

Het basisprogramma

 • De basis van gespreksvoering
 • Slecht-nieuws gesprekken
 • Het geven en ontvangen van feedback
 • Klantgericht communiceren
 • Omgaan met klachten
 • Conflicthantering
 • De roos van Leary in gespreksvoering

Aanbod gericht op professionele communicatieontwikkeling

 • (buurt)Bemiddelingsgesprekken.
 • Motiverende gespreksvoering
 • Communicatie m.b.t. familieparticipatie in de gezondheidszorg
 • Spiegelgesprekken

 Aanbod gericht op vaardigheidsontwikkeling

 • (optie 1) Praktijksituaties per functie met behulp van een trainingsacteur verder uitwerken. Er wordt geoefend met gedrag en de mogelijkheid geboden om nieuwe interventies eigen te maken. Tevens wordt feedback gegeven op het eigen handelen.

(optie 2) Simulaties en rollenspelen geënt op het eigen communicatiemogelijkheden  m.b.t. videointeractietraining. M.b.v. eigen casussen worden rollenspelen in subgroepen uitgespeeld. Deze vorm met het terugkijken van videobeeld is vooral geschikt voor mensen die veelvuldig met trainingsacteurs gewerkt hebben en meer behoefte hebben aan zelfinzicht op attitude-aspecten.

Individuele coaching-on-the-job

Afhankelijk van de leervraag wordt een aantal individuele sessies gepland met ontwikkeldoelen op het gebied van de professionele communicatie. Hierbij wordt er gebruikgemaakt van werkplekopdrachten, individuele gesprekken en kan er optioneel gebruik worden gemaakt van audiovisuele leermethoden.